Już w tym tygodniu, konkretnie w dniach 22-25.05.2013r. odebędzie się w naszym mieście Bydgoski Festiwal Nauki.

Celem Festiwalu jest popularyzacja nauki, kultury i sztuki, promocja wśród mieszkańców Bydgoszczy i regionu najważniejszych osiągnięć naukowych, technicznych, a także rozbudzenie zainteresowań szeroko rozumianą kulturą i sztuką.

Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową, organizowaną co roku przez bydgoskie uczelnie wyższe oraz środowiska pozauczelniane. Impreza adresowana jest do wszystkich osób ciekawych zjawisk otaczającego nas świata.

Bydgoski Festiwal Nauki to zajęcia dla studentów, nauczycieli, dzieci w wieku szkolnym, seniorów i najmłodszych. Co roku odbywają się imprezy integrujące, w których mogą brać udział całe rodziny.

Program imprezy:

http://www.festiwal.ukw.edu.pl/files/PROGRAM_bfn_2013.pdf

Strona internetowa:

http://www.festiwal.ukw.edu.pl