Kreatywne, młode, studenckie głowy z Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy już niedługo zaczną zmieniać miasto na lepsze! Wszystko to dzięki podpisaniu listu intencyjnego między władzami Bydgoszczy oraz UTP. Prezydent Rafał Bruski oraz kierownik Katedry Sztuk Wizualnych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska UTP ustalili wstępny zarys współpracy miasta z uczelnią, który ma doprowadzić do polepszenia wizerunku Bydgoszczy na zewnątrz.

Strony zadeklarowały współpracę w następującym zakresie: wspólne działania na rzecz promocji miasta związane z użytkowym projektowaniem przestrzennym, projektowaniem małych elementów użytkowych, czyli materiałów promocyjnych miasta; współpraca UTP przy organizowaniu miejskich konkursów o charakterze twórczym mające wpływ na promocję miasta, wspólne działania na rzecz promocji i rozwijania pozytywnego wizerunku miasta w jego przestrzeni.

W Bydgoszczy zapewne nie brakuje miejsc, które można upiększyć dlatego z niecierpliwością czekamy na to, kiedy pierwsze projekty studentów kierunku Design Użytkowy znajdą swoje zastosowanie w miejskiej przestrzeni :)