1. Mam mieszkanie do wynajęcia i chciałbym nawiązać współpracę z M4student. Jak wyglądają dalsze kroki?

kliknij aby rozwinąć odpowiedź

Możemy zaproponować 2 formy współpracy. Pierwsza to klasyczne pośrednictwo w wynajmie nieruchomości, druga zaś to tzw. zarządzanie najmem mieszkania poprzez bezpośrednie wynajęcie lokalu przez M4Student

Wybór jednej z dwóch powyższych opcji ograniczony jest kilkoma czynnikami:

    1. Okres w jakim właściciel chciałby wynająć mieszkanie
      Usługę pośrednictwa oferujemy przez cały rok, natomiast bezpośredni najem mieszkania przez M4Student co do zasady możliwy jest w okresie od końca maja do początku października. Oczywiście do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i możliwe są wyjątki od tej reguły.
    2. Atrakcyjność oferty właściciela.Im bardziej korzystna oferta dla najemcy tym większa szansa na współpracę na zasadzie zarządzania najmem. Na atrakcyjność składają się takie czynniki jak: cena, standard, wyposażenie czy lokalizacja mieszkania.

2. Czy w opcji zarządzania najmem ja jako właściciel ponoszę jakieś koszty na rzecz M4student?

kliknij aby rozwinąć odpowiedź

Nie. Współpracując z M4Student właściciela nie czekają żadne koszty związane z usługami świadczonymi przez naszą firmę w zakresie zarządzania najmem.

3. Na czym właściwie polega zarządzanie najmem przez M4student?

kliknij aby rozwinąć odpowiedź

Zarządzanie najmem przez M4student różni się od większości tego typu i tak nielicznych świadczeń na polskim rynku. Z reguły usługa ta polega na kompleksowej obsłudze najmu mieszkania- od stworzenia oferty wynajmu, po znalezienie i późniejszy kontakt z lokatorami, kontroli płatności, profesjonalną opieką nad mieszkaniem i wszystkim co się w lokalu znajduje. W takim przypadku firma zarządzająca najmem odbiera stałe wynagrodzenie z tytułu świadczenia swojej usługi (np. 20% miesięcznego czynszu najmu). Natomiast wszelkie świadczenia i załatwianie formalności opiera się na zasadzie pełnomocnictw wydanych firmie zarządzającej przez właściciela mieszkania. Minusem takiego rozwiązania jest to, że stroną wynajmującą mieszkanie lokatorom jest zawsze właściciel i to jego obciążają ryzyka związane z wynajmem (brak zainteresowania lokalem, zniszczenia w mieszkaniu, opóźnienia w płatnościach lub ich brak itp.)

W M4student wypracowaliśmy nowy model zarządzania najmem, w którym stroną umowy najmu mieszkania (Najemcą) jest bezpośrednio nasza firma. Dzięki takiemu rozwiązaniu Właściciel oprócz wymienionych wyżej korzyści jakie niesie za sobą standardowe zarządzanie najmem dostaje szereg zabezpieczeń takich jak:

Terminowość i pewność spłaty wszelkich świadczeń.
To M4student, a nie lokatorzy są gwarantem regulowania wszelkich należności takich jak czynsz najmu, czy czynsz do spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej. W dodatku nasza firma jako najemca może we własnym imieniu zawierać umowy na dostarczanie do lokalu wszelkich mediów. Za potencjalne opóźnienia/braki w płatnościach dla usługodawców odpowiedzialność ponosi M4student, nie Właściciel.
Dbanie o stan lokalu

W naszym interesie jako najemcy jest to, aby lokal wrócił do Właściciela w stanie niepogorszonym. W przypadku zniszczeń, zaniedbań mieszkania nasz wykwalifikowany zespół dokona niezbędnych napraw, czy podejmie się odświeżenia/remontu lokalu. W trakcie trwania umowy dokonujemy niezbędnych, zarówno drobnych jak i poważniejszych napraw wyposażenia mieszkania.

Brak jakichkolwiek stałych jak i jednorazowych kosztów związanych z zarządzaniem najmem przez M4Student.
W praktyce wygląda to tak, że M4student podpisuje z Właścicielem umowę najmu na określoną, miesięczną kwotę. Właścicielowi zostaje tylko kontrola czy pieniądze wpływają na czas na jego konto bankowe. Nie musi płacić jednorazowej prowizji, ani żadnego, stałego wynagrodzenia dla M4student.

4. Interesuje mnie sprzedaż mojego mieszkania, ale od jakiegoś czasu zarówno starania moje jak i lokalnych biur nieruchomości nie przynoszą efektów, czy możecie mi Państwo coś zaproponować?

kliknij aby rozwinąć odpowiedź

Oczywiście. W celu uniknięcia sytuacji, w której mieszkanie stoi puste, a Właściciel ponosi koszty jego utrzymania proponujemy najpierw wynająć, a następnie sprzedać mieszkanie we współpracy z M4studnent. Nasza firma dzięki zatrudnionemu pośrednikowi w obrocie nieruchomościami wystawi mieszkanie na sprzedaż z datą po wygaśnięciu umowy najmu. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania przynosząc dodatkowe, miesięczne profity. Natomiast dodatkowy czas związany z okresem najmu pozwoli naszemu pośrednikowi na spokojną pracę w celu znalezienia chętnych na kupno wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

5. Czy M4student zajmuje się także sprzedażą nieruchomości?

kliknij aby rozwinąć odpowiedź

M4student dzięki zatrudnionemu, profesjonalnemu pośrednikowi w obrocie nieruchomościami z licencją zawodową zajmuje się pośrednictwem w wynajmie jak i sprzedaży nieruchomości. Te usługi doskonale uzupełniają zarządzanie najmem, które jest kluczową usługą oferowaną przez naszą firmę.

6. Czy mam rozumieć, że wynajmując mieszkanie M4student całkowicie tracę kontrolę nad tym co się dzieje w moim mieszkaniu?

kliknij aby rozwinąć odpowiedź

Absolutnie nie. Forma współpracy pomiędzy Właścicielem, a M4student jest kwestią indywidualną. Od woli właściciela zależy czy chce poznać studentów, którzy będą mieszkać w jego mieszkaniu, jak również w czasie trwania umowy przyjść w asyście pracownika M4student w celu sprawdzenia stanu lokalu. Kwestia sposobu spłaty zobowiązań, takich jak czynsz do spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej jest ustalana indywidualnie przy negocjowaniu warunków umowy. Właściciel ma w tych kwestiach pełną dowolność. Oczywiście jako profesjonalna firma dbamy także o prawo naszych lokatorów do prywatności dlatego w przypadku nieuzasadnionych podejrzeń właściciela staramy się studzić jego zapał do częstych kontroli.

7. Dlaczego M4student wynajmuje mieszkania tylko studentom?

kliknij aby rozwinąć odpowiedź

Uważamy, że wynajem mieszkania studentowi niesie za sobą o wiele więcej korzyści niż potencjalnych zagrożeń. Dodatkowo poprzez urozmaicanie życia studenckiego w mieście naszym lokatorom, mamy z nimi o wiele lepszy kontakt niż przeciętny właściciel. Lepsze dotarcie do studenta procentuje korzystniejszym rozstrzyganiem spraw spornych i problemów związanych bezpośrednio z mieszkaniem.

8. Co w sytuacji, w której studenci opuszczają mieszkanie wynajmowane przez M4student w czasie trwania umowy z Właścicielem?

kliknij aby rozwinąć odpowiedź

M4student wszelkie ryzyka w postaci braku lokatorów, braku ciągłości, terminowości czy wysokości spłaty zobowiązań przez lokatorów bierze na siebie. To do czego nasza firma zobowiązana jest na podstawie umowy z właścicielem musi być spełnione bez względu na to jaka sytuacja w danym momencie ma miejsce w mieszkaniu. To M4student jest gwarantem spłaty wszelkich świadczeń, a nie obecni lokatorzy.

9. Na jaki okres podpisywana jest umowa w opcji zarządzania najmem?

kliknij aby rozwinąć odpowiedź

To także zależy od bezpośrednich ustaleń z właścicielem. Z reguły proponujemy aby okres najmu trwał minimum do końca czerwca, a maksymalnej granicy praktycznie nie ma. Jedynym wymogiem z naszej strony jest to, aby umowa zawarta była na czas określony.

10. Co jeśli w opcji zarządzania najmem w mieszkaniu nastąpi konieczność naprawy lub wymiany wyposażenia?

kliknij aby rozwinąć odpowiedź

W takim wypadku, jeżeli konieczność naprawy czegokolwiek w mieszkaniu wynikła z winy lokatorów (uwzględniając normalne zużycie), M4student zobowiązuje się naprawić dany problem rozliczając za to bezpośrednio jego sprawców. Natomiast jeśli konieczność naprawy wynikła nie z winy mieszkańców (uwzględniając normalne zużycie), nasza firma po wcześniejszej konsultacji z właścicielem dokonuje niezbędnych napraw, a koszt samych materiałów potrzebny do naprawy potrąca z bieżących zobowiązań dla właściciela. Oczywiście w przypadku braku zgody właściciela, może on we własnym zakresie dokonać koniecznych, obciążających go napraw.

11. Mam mieszkanie do wynajęcia, jednak jego stan daleki jest od ideału. Czy mimo to są Państwo zainteresowani współpracą?

kliknij aby rozwinąć odpowiedź

W przypadku gdy mieszkanie nie spełnia odpowiednich kryteriów w dziedzinie stanu lokalu i wyposażenia, możemy zaproponować rozwiązanie, w którym poprawiając stan mieszkania, nie narazimy właściciela na poniesienie żadnych bezpośrednich kosztów. Mowa tutaj m.in. o odświeżeniu mieszkania, doposażeniu, lub wymianie mebli, remoncie łazienki, wymianie okien itp. Nasza firma może doprowadzić mieszkanie do stanu nadającego się pod opcję zarządzania najmem, a wszelkie koszty z tego tytuły potrącić z przyszłego czynszu najmu dla właściciela. Dzięki doświadczeniu w tej materii i współpracy M4student z podmiotami z różnych branż koszta takich operacji są niewspółmiernie mniejsze, niż w przypadku dokonywania podobnych zabiegów na własną rękę. Dodatkowo należy pamiętać, iż zmiany, które zaszły w mieszkaniu zostają w nim na dłużej niż na okres jego wynajmu, zwiększając wartość lokalu np. w przypadku sprzedaży nieruchomości.