Zarządzanie najmem przez M4student różni się od większości tego typu i tak nielicznych świadczeń na polskim rynku. Co do zasady usługa ta polega na kompleksowej obsłudze najmu mieszkania- od stworzenia oferty wynajmu, po znalezienie i późniejszy kontakt z lokatorami, kontrolą płatności, profesjonalną opieką nad mieszkaniem i wszystkim co się w lokalu znajduje. W takim przypadku firma zarządzająca najmem odbiera stałe wynagrodzenie z tytułu świadczenia swojej usługi (np. 20% miesięcznego czynszu najmu). Natomiast wszelkie świadczenia i załatwianie formalności opiera się na zasadzie pełnomocnictw wydanych firmie zarządzającej przez właściciela mieszkania. Minusem takiego rozwiązania jest to, że stroną wynajmującą mieszkanie lokatorom jest zawsze właściciel i to jego obciążają ryzyka związane z wynajmem (brak zainteresowania lokalem, zniszczenia w mieszkaniu, opóźnienia w płatnościach lub ich brak itp.)

W M4student wypracowaliśmy nowy model zarządzania najmem, w którym stroną umowy najmu mieszkania (Najemcą) jest bezpośrednio nasza firma. Dzięki takiemu rozwiązaniu Właściciel oprócz wymienionych wyżej korzyści jakie niesie za sobą standardowe zarządzanie najmem dostaje szereg zabezpieczeń takich jak:

Terminowość i pewność spłaty wszelkich świadczeń.
To M4student, a nie lokatorzy są gwarantem regulowania wszelkich należności takich jak czynsz najmu, czy czynsz do spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej. W dodatku nasza firma jako najemca może we własnym imieniu zawierać umowy na dostarczanie do lokalu wszelkich mediów. Za potencjalne opóźnienia/braki w płatnościach dla usługodawców odpowiedzialność ponosi M4student, nie Właściciel.

Dbanie o stan lokalu
W naszym interesie jako najemcy jest to, aby lokal wrócił do Właściciela w stanie niepogorszonym. W przypadku zniszczeń, zaniedbań mieszkania nasz wykwalifikowany zespół dokona niezbędnych napraw, czy podejmie się odświeżenia/remontu lokalu. W trakcie trwania umowy dokonujemy niezbędnych, zarówno drobnych jak i poważniejszych napraw wyposażenia mieszkania.

Brak jakichkolwiek stałych jak i jednorazowych kosztów związanych z zarządzaniem najmem przez M4Student.
W praktyce wygląda to tak, że M4student podpisuje z Właścicielem umowę najmu na określoną, miesięczną kwotę. Właścicielowi zostaje tylko kontrola czy pieniądze wpływają na czas na jego konto bankowe. Nie musi płacić jednorazowej prowizji, ani żadnego, stałego wynagrodzenia dla M4student.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prostym schematem obrazującym zarządzanie najmem przez M4student: